Pro schování tohoto okna stiskněte opět kombinaci klávec "123".